Wij kunnen voor u trainingen, workshops, webinars of traineeships verzorgen. Training on the job is ook een optie. Evenals trainingen op maat of voor diverse doelgroepen zoals collegeleden, raadsleden, trainees en niet-financiële ambtenaren. Het is daarnaast mogelijk ons te vragen om nieuwe medewerkers op hoofdlijnen inzicht te geven in gemeentefinanciën.
Mogelijke onderwerpen:

 • Hoe werkt een gemeente?
 • Waar staat uw gemeente in financieel opzicht?
 • Financiële ruimte/ mogelijkheden voor de gemeente
 • Gemeentelijke beleidskaders
 • Rol financieel adviseur en financiële advisering
 • Gemeentefonds
 • Besluit begroting en verantwoording
 • Doel van P&C cyclus en P&C producten
 • Landelijke en Europese wet- en regelgeving
 • Toezichthouders en controleurs
 • Interne controle
 • Risicomanagement